Ejendommen | A/B Gustav Jakob

A/B Gustav Jakob

A/B Gustav Jakob

Ejendommen er beliggende på hjørnet af Gustav Adolfs Gade og Sankt Jakobs Gade

Disse to gader danner et trekantet område hvorpå ejendommen er beliggende.

Området var oprindeligt tilhørende landstedet “Nøisomhed” (der bl.a. har givet navn til den nærliggende  Nøjsomhedsvej ) og hovedbygningen for landstedet lå der hvor Sankt Jakobs Gade 4 i dag er beliggende. Efterhånden blev det meste af jordene udstykket til boliger, men hovedbygningen blev først revet ned i 1923 . Ejendommen i sin nuværende udformning stod færdig i 1927 .

Ejerforeningen E/F Gustav Jacob består af tre “ejerlejligheder”: A/B Gustav Jakob er ejerlejlighed nr. 1, og nr. 2 og 3 er henholdsvis ejerlejlighederne Gustav Adolfs Gade 3, 5. hhv. th. og tv.

De to ejerlejligheder blev til ved at udnytte loft og tørreloft over Gustav Adolfs Gade nr. 3, og var indflytningsklar i sommeren 2008.

Da Skov- og Naturstyrelsen i slutningen af 1990´erne, skulle vælge og beskrive markante bygninger på Østerbro, der beskriver bygningsmassens udvikling, var Gustav Adolfs Gade 3-5 og Sankt Jakobs Gade 4, en af de 15 bygninger der blev udvalgt.

De skrev bl.a.: “Ejendommen er udformet over en højst uregelmæssig, trekantet grundplan i ”spidsen” af en karré med en hovedfacade med to opgange med i alt 22 fag mod Gustav Adolfsgade, et hjørnefag samt én opgang med i alt fem fag mod Sankt Jakobsgade. I fortsættelsen af de fem fag mod Skt. Jakobsgade ”lukkes” ejendommen ved en fritliggende, tre fag bred, treetages værksted-/beboelsesejendom, en lav, nyligt oppudset ”barak” med et par butikker, et overdækket indkørselsparti med røde træsøjler og imellem disse småbygninger høje mure i røde blanksten. Bag småbygningerne ligger et oprindeligt garageanlæg som sammen med ejendommens to fag brede sidehus opdeler gårdarealet i tre mindre gårde.

Røde blankmursfacader på granitsokkel, røde teglhængte tage, originale yderdøre i lakeret mahogni med facetslebet glas og overalt de originale fire- og seksrammede vinduer med småsprossede ruder i hvidmalede rammer. Formsproget er en blanding af neobarok – udtrykt i indgangsdørene og de fremspringende karnapfag – og neoklassicisme, udtrykt i de enkle facaders taktfaste vinduesrytme og det kraftige tagudhæng med tandsnit.”

Ejerforeningen E/F Gustav Jacob består af tre “ejerlejligheder”: A/B Gustav Jakob er ejerlejlighed nr. 1, og nr. 2 og 3 er henholdsvis ejerlejlighederne Gustav Adolfs Gade 3, 5. hhv. th. og tv. 

De to ejerlejligheder blev til ved at udnytte loft og tørreloft over Gustav Adolfs Gade nr. 3, og var indflytningsklar i sommeren 2008.